از سرویس رسمی تبلیغات در اینستاگرام استفاده کنید.

تبلیغ اسپانسری اینستاگرام

راه‌های مختلفی برای تبلیغ در اینستاگرام وجود دارد. اما هیچ یک از آنها نمی‌تواند جای تبلیغات رسمی اینستاگرام را بگیرد. یعنی همان روش تبلیغی که توسط خود اینستاگرام به شما ارائه می‌شود.

 

اینستاگرام

روش‌های هدفگیری

تبلیغات اسپانسری اجازه هدفگیری‌های مختلفی را به شما می‌دهد.

 

هزینه تبلیغات چگونه محاسبه می‌شود ؟

مدیریت بودجه

Cost Per Reach

به ازای ارسال و پیشنهاد هر پست به کاربران بدون در نظر گرفتن میزان لایک عکس یا تعداد نمایش ویدیو محاسبه می‌شود.

Cost Per Engagement

به ازای گرفتن هر لایک، کلیک، کامنت و یا هر اکشن دیگری که به نوعی کاربر با پست درگیر شده باشد محاسبه می‌شود.

Cost Per View

به ازای گرفتن هر بازدید و پخش محتوای پست ویدیویی شما توسط کاربر، هزینه محاسبه می‌شود.

Cost Per Click

به ازای گرفتن هر کلیک بر روی پست تبلیغاتی و ورود کاربر به لندینگ مورد نظر شما، هزینه محاسبه می‌شود.